Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

CoCoSi uskladili strategijo za krepitev sistemskega pristopa k inoviranju po 2013

30. december 2013, Maribor, vir TECES

23.12.2013, so se v Ljubljani srečali vsi nosilci kompetenčnih centrov, zbrani v iniciativi CoCoSi. Konferenca je obravnavala potrebo države Slovenije po sistemskem in kontinuiranem delovanju vzpostavljenih mehanizmov inoviranja. Kompetenčni centri so sistematično prispevali tako k oblikovanju in k izvajanju Strategije pametne specializacije na identificiranih prednostnih področjih, z uvajanjem novih slovenskih visoko konkurenčnih tehnoloških izdelkov, storitev in aplikacij na zahtevne mednarodne trge.

»V slovenskem inovacijskem prostoru obstaja vrzel inovacijske dejavnosti, na kar opozarjata tako Evropska komisija, kot tudi OECD.« (vir, UMAR, Poročilo o razvoju 2011) Slovenija je vzpostavila inovacijski instrument kompetenčnih centrov z namenom preseganja te inovacijske vrzeli med akademsko sfero in gospodarstvom. Vendar se, v primerjavi vodilnimi državami na področju inovacij, Slovenija še vedno uvršča v skupino držav, sledilcev - inovatorke, ki jim sledijo (Innovation followers).
Kaj je ključ do uspeha vodilnih inovatork?
»Najbolj inovativne države EU imajo skupne številne prednosti, ki izhajajo iz močnih nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov, pri čemer imata ključno vlogo podjetniška inovativnost in inovativnost v visokem šolstvu. Poslovni sektor vseh vodilnih inovatork je zelo uspešen pri naložbah v raziskave in razvoj ter pri prijavi patentov. Vse imajo dobro razvito visoko šolstvo. Industrija in znanost pa sta med seboj močno povezani.« Vir: Innovation scoreboard

Kaj se lahko naučimo od vodilnih inovatork?
Uspeh v prevajanju raziskav in razvoja v tržno zanimive globalno konkurirajoče izdelke, vodilnih inovatork se nahaja v nacionalnem strateškem pristopu k inoviranju. Inovativnost sama je ključni srednjeročni cilj inovacijske politike, ki veže in poganja vse druge državne politike (izobraževanje, usposobljenost, regionalni razvoj, standardi, davčna politika, ...). Inovacijsko politiko države usmerjajo in spremljajo na najvišji politični ravni - ravni premierjev. Dodatno pa inovacijsko politiko vodilnih inovatork krepijo velike naložbe v znanje in inovacije.
Ker iniciativa CoCoSi zaznava manjko sistemsko usklajenega pristopa v državi Sloveniji in nam je hkrati mar za razvoj slovenskega gospodarstva in industrije, ohranjanja in vzpostavljanja novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, bomo kompetenčni centri, ne glede na turbolentnost aktualnega političnega prostora, aktivno delovali tudi v prihodnje. Zadali smo si naslednje usmeritve.
 
Srednjeročne usmeritve:
  • Gradnja na kompetencah in kapacitetah v tehnoloških področjih po celotnem življenjskem ciklu razvoja tehnologij – verigi vrednosti.
  • Usmeritev v presečna problemske domene s tržnim potencialom omogoča nišne usmeritve slovenskega gospodarstva, kar je glede na našo majhnost, indicirana nacionalna strategija.
  • Identifikacija partnerjev pri posameznih nišnih smereh za oblikovanje vertikalnih projektov.
  • Država kot razvojni partner za tehnološke preboje na mednarodih trgih; uvajanje faze time to market z demonstracijskimi projekti,
 
Dolgoročne usmeritve:
  • Skupno poslanstvo KCjev je prispevati k povečani tehnološki konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na trgu in s tem k boljši kvalitete življenja v našem družbenem in gospodarskem prostoru.
  • Kompetenčni centri bodo sledili različnim poslovnim strategijam, od projektne pisarne, katere prvenstvena vloga je potisk (push) na partnerje, do virtualnega poslovnega sistema v več problemskih domenah (mrežni model) ali v eni problemski domeni (grozdni model) za uvajanje novih rešitev na trg in s tem povezanimi poslovnimi cilji in modeli.
CoCoSi kot združena iniciativa kompetenčnih centrov smo za podpiranje nacionalne sistemske politike inoviranja že pripravili predloge nadaljnjega delovanja. Svoje predloge s katerimi bi Slovenija pospešila celotni cikel razvoja izdelkov od raziskav, razvoja, industrializacije in internacionalizacije smo strnili v priložene dokumente.
 
 
        Povzetek Usmeritve razvoja kompetenčnih centrov za obdobje 2014 – 2020 (1,06 MB)
        Rezultati kompetenčnih centrov v obdobju 2011 – 2013 (0,98 MB)
Sorodna obvestila
28.02.2014
 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa