Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

TECES ob sodelovanju 59 partnerjev pripravil in uspešno posredoval pobudo na javni poziv SVRK za pripravo Strategije pametne specializacije Slovenije

27. maj 2015, Maribor, vir TECES

25. maja 2015 je TECES v imenu 59 partnerjev uspešno posredoval strukturirano pobudo »SISTEMSKO UČINKOVITA RABA IN PRETVORBA ENERGIJE TER ENERGETSKO UČINKOVITI SISTEMI« kot odziv na odprti poziv SVRK za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS) Republike Slovenije (RS).

Predstavljena pobuda v splošnem presega dosedanje oblike razvojno inovacijskega povezovanja v okviru posamičnih zaprtih družb ali konzorcijev, saj je na podlagi javnega povabila TECES-a k njenemu ustvarjanju tvorno in integrativno pristopila večina ključnih slovenskih podjetij iz širšega področja učinkovite rabe in pretvorbe energije ter energetsko učinkovitih sistemov v RS in vse vidne raziskovalne organizacije RS na tem področju (45 podjetij z 14.300 zaposlenimi s skupnimi prihodki od prodaje 2,3 milijarde € in izvozom izbranih podjetij 1,6 milijarde € ter 35 raziskovalnih skupin iz 13 raziskovalnih organizacij).

Glavnina partnerjev pobude sicer prihaja iz elektronske in elektroindustrije (EEIS), kjer že danes ustvarjajo visok promet in izvoz ter spadajo med vodilna podjetja v svetovnem merilu. Kot osrednjinosilni in povezovalni pristop za povečanje dodane vrednosti se postavlja v ospredje integracija raznovrstnih tehnologij v povezavi s povečanimi naložbami, kar vodi k okrepitvi in nadgradnjiizvozne palete izdelkov in sistemov ter z njimi povezanih storitev trajnostne rabe energije in trajnostnih tehnologij.

Rast nabora izdelkov in rešitev za kupca znotraj teh partnerjev pomeni, da že sedaj obstaja strateška usmerjenost, ki se na eni strani načrtno odziva na potrebe kupca, na regulatorne trende in na tržne priložnosti v skladu z okoljskimi in trajnostnimi okviri/zahtevami, na drugi strani pa sledi svoji viziji v smeri večje kompleksnosti izdelkov in višje stopnje integracije.

Naslednjo stopnjo dviga konkurenčnosti v produktih, poslovnih modelih in partnerskem povezovanju se lahko doseže le s pospešeno in vseobsegajočo integracijo obstoječih in novih produktov ter industrijskih IKT tehnologij, kar  je tudi bistvo vseh sodobnih reindustrializacijskih strategij. Tako danes ne govorimo več o posameznih industrijskih panogah, ampak o novih vrednostnih verigah in novih integriranih sistemih.

Pobuda v svoji zasnovi predvideva, da bo ključni korak posameznih novonastalih verig vrednosti in/ali partnerstev vzpostavitev trženja izdelkov z višjo dodano vrednostjo na globalnem trgu. Časovni okvir, ki ga postavlja SPS je prekratek, da bi slonel na vzpostavitvi popolnoma novega produkta in trženjskega spleta na popolnoma novem trgu (ker tak proces praviloma traja 10 let in več), zato pobuda primarno obsega produktne smeri in družine produktov, kjer so slovenska podjetja že zastopana na globalnih trgih ali imajo realni potencial (razvoj, proizvodnja in trženje v tujini) za preboj na globalne trge. To so torej na eni strani že uveljavljeni izdelki, kjer podjetja dosegajo visoko kakovostno raven in na drugi strani nišni produkti, kjer lahko slovenska podjetja dosežejo najvišjo kakovostno raven in ustrezne tržne deleže na globalnih trgih.

Pobuda je zato izrazito naravnana na inovativne izdelke, za vse pa velja, da morajo najkasneje do leta 2020 doseči takšen nivo tehnološke zrelosti, da bo z njimi možen vstop na trg. Zaradi želje po celovitem obravnavanju energijske učinkovitosti obravnava pobuda štiri ključna področja uporabe: elektrifikacija vozil in električna mobilnost, energetsko učinkovita raba (električne) energije v zgradbah in domovih, trajnostno upravljanje z energijo in energetskimi viri in pametni industrijski mehatronski sistemi.

Partnerji predstavljene pobude menimo, da ima na področju sistemsko učinkovite rabe in pretvorbe energije ter energetsko učinkovitih sistemov slovenska industrija realen industrijski potencial z globalno kompetenco. Znotraj tržnih niš je sposobna zagotoviti tehnološko dovršeno proizvodnjo, visoko raven investicij, visoko produktivnost, inovativnost, kakovost in cenovno ter stroškovno učinkovitost. Prav tako je sposobna zagotoviti investicijsko moč, ki bi jo ob povezanosti strategij, učinkovitejšim sistemom povezovanja slovenskih podjetij, raziskovalnih organizacij ter drugih deležnikov, lahko dolgoročno učinkovito usmerila k skupnemu prebojnemu cilju. Hkrati pa je področje učinkovite rabe in pretvorbe energije ter energetsko učinkovitih sistemov, ki ga naslavlja pobuda, ključnega pomena s stališča družbenega in gospodarskega razvoja in je popolnoma usklajeno z razvojnimi smernicami EU in SPS RS. V okviru pobude se predvideva razvoj 400 novih izdelkov, ki bodo vrednost izvoza izbranih vključenih podjetij dvignili iz 1,6 milijarde € v letu 2014 na 2,4 milijarde € v letu 2020.

Z usklajenimi aktivnostmi partnerjev pod okriljem TECES ter identificiranimi pobudami, tehnološkimi področji in produktnimi smermi  so podani prepričljivi, sistemsko urejeni in realni argumenti za jasno opredelitev področja sistemsko učinkovite rabe in pretvorbe energije (SURE) ter energetsko učinkovitih sistemov znotraj Strategije pametne specializacije Slovenije kot eno izmed ključnih področij, kjer ima Slovenija potencial za vidnejšo vlogo v svetovnem merilu. Zato predlagamo celovito obravnavo tega perspektivnega področja.

Razširjen povzetek pobude je dosegljiv kot priloga na naslednji povezavi: {datoteka je priložena}

 
        TECES_SPS_Pobuda_SURE_v2_20150526_javno.pdf (1,71 MB)
Sorodna obvestila
15.12.2015
23.09.2015
21.08.2015
22.06.2015
13.05.2015
27.04.2015
06.03.2015
Sorodni dogodki
19.05.2015
27.05.2014
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa