Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Kaj lahko pričakujemo od programa Interreg Mediteran 2014-2020?

15. september 2015, Maribor, vir TECES, SVRK

ESRR sredstev za izvajanje transnacionalnega programa Mediteran, je v finančni perspektivi 2014-2020, na voljo v višini 224 Mio €. Na TECES ugotavljamo, da bodo slovenska mala, srednja velika podjetja in raziskovalni inštituti težko sodelovala v takšnih transnacionalnih programih, četudi imajo jasno vizijo projektnega rezultata.

Zato na tem mestu ponovno izpostavljamo pomen povezovanja slovenskih organizacij v grozd ali cluster TECES. Združeni lahko na institucionalni »policy« ravni dosežemo relevantne sogovornike tako v Sloveniji kot tujini, da vzpostavimo boljši institucionalni okvir za implementacijo tehnologij. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite kot člani!

-----
Predstavniki TECES smo se 9. septembra 2015 udeležili informativnega dneva programa Interreg Mediteran v Ljubljani, ki se je zgodil v organizaciji Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in skupnega sekretariata MED ob odprtju prvega razpisa z rokom za oddajo (02.11.2015).
Več kot 300 udeležencev je imelo priložnost pridobiti več informacij o pripravi in izvajanju samih projektov, ki jih bo sofinanciral program MED 2014-2020. Glavni zaključki:

 • poudarjeno je bilo, da slovenski prijavitelji ne morejo pričakovati pokrivanja lastne udeležbe s strani SVRK/MGRT. Kar je velika ovira za sodelovanje majhnih organizacij, ki bi lahko tvorno prispevale k ciljem programa MED.
 • hkrati so povedali, da institucionalno vključevanje slovenskih »policy level akterjev« ni predvideno oz. je zelo neverjetno, da bi se to zgodilo. Zato so priporočili sodelovanje v takšnih mednarodnih konzorcijih, ki »policy« dimenzijo dosegajo z drugimi partnerji konzorcija, saj le gre za sodelovanje regij in vzpostavljanje strategij sodelovanja na regionalnih ravneh.

Komu je potem takem program MED sploh namenjen?

Načeloma so upravičeni partnerji vseh vrst pravnih oseb – organi javne uprave in razvojne institucije, tudi zasebne in tudi podjetja. Cilj programa je krepitev institucionalnih zmogljivosti javnega sektorja v povezavi s ciljnimi skupinami, za medsektorske in več-nivojske skupne rešitve na širšem transnacionalnem območju.
Transnacionalni programi oziroma projekti so idealni za usklajevanje interesov, pristopov, rešitev, izvajanja med: ● sektorji, ● akterji, ● ravnmi upravljanja, ● območji in tipi območij, ● regijami v različnih državah.

Kakšni so pričakovani projektni rezultati?

 • Skupne strategije in akcijski načrti območja
 • Usklajene metodologije in upravljalska orodja
 • Skupne strukture in sistemi upravljanja
 • Priprava transnacionalnih investicij (a ne izvedba!)
 • Pilotne - testne ali demo aktivnosti s transnacionalnim ciljem

Katerih prioritet se program loteva?

 • TO1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (prioriteta TECES)
 • TO4: podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih (energija) (prioriteta TECES)
 • TO6: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov
 • TO7: trajnostni promet in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah
 • T11: izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava, za transnacionalne programe v povezavi z MRS...


Vabilo organizacijam in članski paketi v TECES: TECES posodablja storitve za svoje člane in vabi h članstvu!

Prezentacije iz dogodka:

 •          Prezentacija Nadja Kobe 1 tukaj
 •          Prezentacija Nadja Kobe 2 tukaj
Sorodna obvestila
28.08.2015
Sorodni dogodki
09.09.2015
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa