Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Aktivnosti TECES v podporo ukrepom Strategije pametne specializacije Slovenije

29. september 2015, vir TECES, SVRK

V septembru 2015 sprejeta Strategija pametne specializacije Slovenije - S4 opredeljuje tri prednostna področja ter več programskih podpodročij, znotraj katerih so tudi področja prioritet TECES.

 • podrobnosti o sprejeti SPS - S4, seznamu področij interesa TECES ter partnerjev na naslovu
 • podrobni pregled strateških prioritetnih področij partnerstva TECES na naslovu.

Predvideni ukrepi SPS - S4 in aktivnosti TECES
Za podjetja, raziskovalne organizacije in druge deležnike, ki se ukvarjamo s krepitvijo razvojno-tehnološko-inovacijskih potencialov, ustvarjanjem razvojnih partnerstev ter globalno inovativnih produktov, so seveda najbolj zanimivi ukrepi, s katerimi bo država podprla izvajanje teh aktivnosti.

SPS - S4 opredeljuje raznovrstne ukrepe v podporo raziskavam, razvoju in inovacijam, krepitvi človeških virov in spodbujanja podjetništva in inovacij, hkrati pa tudi krovnimi ukrepom na ravni področij uporabe, med katere spadajo tudi strateška razvojna partnerstva.

Zato bo glavnina aktivnosti TECES partnerstva usmerjena v ukrepe:

 1. podpora raziskavam, razvoju in inovacijam ter
 2. krepitvi strateških (dolgoročnih) razvojnih partnerstev na področju »Učinkovite pretvorbe/rabe energije ter energetsko učinkovitih sistemov«

1.Ukrep: Podpora raziskavam, razvoju in inovacijam
Gre za finančne spodbude v podporo

 • izvajanju raziskovalno razvojnih projektov (po definiciji Technology Readiness Level (TRL))
  • od koncepta do prototipa TRL (3-6),
  • od prototipa do trga TRL (6-9),
 • razvojno investicijskih naložbam,
 • krepitvi inovacijskih mrež in verig vrednosti,
 • krepitvi kompetenc, znanj in (ne)tehnoloških inovacij.

V odvisnosti od ukrepa pričakujemo razvojno raziskovalne razpise, ki bodo so-financirali stroške dela, materiala, storitev, investicij v opremo ali tudi postavitev demonstracijskih postavitev.

Aktivnosti TECES

 1. na identificiranih ter prioritetnih področjih bomo koordinirali ustvarjanje projektnih partnerstev s ciljem razvoja inovativnih produktov partnerjev, na katerih prihaja do komplementarnega sodelovanja partnerjev iz gospodarstva in RO
 2. pozvali bomo deležnike TECES k nadaljevanju in krepitvi obstoječih partnerstev ali k podajanju novih predlogov razvoja produktov
 3. s svojim znanjem in izkušnjami bomo podprli ali koordinirali projektna partnerstva, ki želijo kandidirati na prihajajoče javne razpise za sofinanciranje svojih razvojnih aktivnosti
 4. izvajali aktivnosti za identificiranje morebitnih lokacij za demonstracijsko pilotne projekte, ki bi služili kot referenčne postavitve slovenskih tehnologij
2. ukrep: Strateško razvojno partnerstvo

Strateško partnerstvo sestavljajo predstavniki gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in drugi relevantni partnerji. Predvideva se ustanovitev omejenega števila partnerstev, ki bodo po končanem postopku ustanovitve podprli izvajanje S4.

Preko strateških partnerstev bo spodbujeno sistemsko in dolgoročno sodelovanje deležnikov na posameznem področju med njimi samimi, navzven ter do države. Ključne funkcije se nanašajo na internacionalizacijo, povezovanje in razvoj skupnih RRI iniciativ, vključno z osredotočenjem raziskovalnih kapacitet, razvoj človeških virov ter zastopanje skupnih interesov do države (npr. pobude za izvedbo inovativnih javnih naročil, …).

Po ustanovitvi bodo partnerstva pripravila akcijske načrte (roadmape), na osnovi česar bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo. Sodelovala bodo pri nadaljnji konkretizaciji fokusnih področij in tehnologij, kamor se bodo osredotočala razvojna vlaganja, krepile kompetence in kapacitete, pripravi analiz o tržnih priložnosti in potencialu na področjih partnerstva, … Akcijski načrti strateških partnerstev bodo, podlaga za nadaljnje osredotočenje in nadgrajevanje S4. Strateška partnerstva bodo neposredno sodelovala z državno ravnjo ter bodo finančno deloma podprta s strani države, deloma pa bodo prispevali deležniki.

Aktivnosti TECES

 1. krepitev dolgoročnega razvojnega partnerstva med podjetji, RO in drugimi deležniki v okviru članstva TECES, s ciljem da postane nosilec enega izmed strateških razvojnih partnerstev na področju »Učinkovite pretvorbe/rabe energije (SURE) ter energetsko učinkovitih sistemov«;
 2. formiranje nosilcev verig vrednosti in komplementarnih partnerjev po prioritetnih področjih partnerstva TECES

OPOMBA:
Predstavljene vsebine izražajo mnenje osebja TECES na podlagi javnosti dostopnih dokumentov ter ne predstavljajo uradnega stališča države oz. ustreznih ministrstev/organov ter tudi ne zagotovila, da se bodo aktivnosti odvijale v predstavljeno smer
.

Sorodna obvestila
01.10.2015
24.09.2015
23.09.2015
21.08.2015
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa