Domov :: Portal :: Nivoji dostopa Natisni
Nivoji dostopa na informacijskih portalih TECES

Določene vsebine informacijskih portalov TECES (IPT), mednje spada tudi portal SIHFC, so mnogokrat omogočene samo določenim skupinam uporabnikov IPT, kar je predvsem odvisno od uporabnikove vključenosti v aktivnosti TECES ali SIHFC.
Pripadnost posameznega uporabnika določeni skupini ter s tem dostop se preverja na podlagi njegove prijave z vpisom njegovega uporabniškega imena in gesla.

Tipi uporabnikov
Na IPT se v glavnem razlikuje med dvema tipoma uporabnikov - neprijavljenim uporabnikom (gostom) in prijavljenim uporabnikom:
 • neprijavljen uporabnik (gost)
  Gost je vsak obiskovalec, ki ni prijavljen v IPT z lastnim uporabniškim imenom. Za goste veljajo določene omejitve pri uporabi IPT - ne morejo nastaviti dostave obvestil (novice, obvestila TECES ali SIHFC, ...) ter imajo omejen dostop do za javnost objavljenih člankov in podatkov.
 • prijavljen uporabnik
  Je vsak uporabnik, ki je pridobil brezplačno uporabniško ime. Ti registrirani uporabniki imajo dostop do večine za javnost objavljene vsebine IPT. Prijavljeni uporabniki lahko pregledujejo in urejajo lastne podatke, nastavitve dostave e-obvestil (obvestila o dogodkih, novicah, aktivnostih, projektih, izobraževanjih TECES in SIHFC, ...).
  Prav tako imajo prijavljeni uporabniki na podlagi svoje vključenosti v različne organe oziroma projektne skupine TECES ali SIHFC omogočen dostop do vsebin, ki so namenjene izvajanju teh aktivnosti (podrobnosti v nadaljevanju).

Nivoji dostopa na podlagi statusa uporabnika
Vsebina določenih strani IPT je namenjena pregledovanju ali urejanju uporabnikom, ki so vključeni v posamezne aktivnosti TECES ali SIHFC oziroma so zaposleni v podjetjih ali ustanovah s posebnim statusom, bodisi je to poslovno sodelovanje bodisi s TECES kot član ali partner SIHFC bodisi kot plačnik oziroma naročnik določenih storitev.

 • registriran in prijavljen uporabnik
  Je vsak uporabnik, ki je pridobil uporabniško ime in geslo za prijavo v IPT. Nivo dostopa je določen na podlagi njegovega udejstvovanja v aktivnostih TECES ali SIHFC, npr. član Sveta zavoda TECES, član Izvršilnega odbora SIHFC, delovne ali projektne skupine, ...
  V primeru takšnega uporabnika so v okvirčku na desni strani IPT prikazane vse bližnjice za hiter dostop do teh vsebin.
  V primeru uporabnika tega tipa, je v nastavitvah osebnih podatkov polje za organizacijo možno poljubno spreminjati.
  Vse spremembe tega polja nimajo vpliva na nivo dostopa, saj pravice in nivoje dostopa za tega uporabnika določa administrator IPT na podlagi predstavljenih in zaznanih aktivnosti uporabnika.
   
 • registriran in prijavljen uporabnik iz organizacije s posebnim statusom
  Je uporabnik, ki je pridobil uporabniško ime in geslo za prijavo v IPT. Nivo dostopa je določen na podlagi posebnega statusa organizacije, v kateri je zaposlen, npr. organizacija je ustanovitelj ali član TECES ali partner SIHFC, plačnik določenih storitev, ...
  V primeru uporabnika tega tipa, v nastavitvah osebnih podatkov polje za organizacijo ni možno spreminjati, saj je le-to osnova za ugotavljanje pravic dostopanja do posameznih vsebin IPT.
  Ti uporabniki imajo lahko prav tako možnost uporabe določenih spletnih strani za administracijo in urejanje vsebine IPT.

Če ste mnenja, da spadate med uporabnike, ki bi morali imeti na podlagi posebnega statusa vaše organizacije s TECES ali SIHFC omogočen dodaten nivo dostopa, sporočite to administratorju IPT na naslov IPT@teces.si.

© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa