Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Slovenski grozdi podali skupna stališča k predlogu Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-2)

30. maj 2016, Maribor, Slovenia, vir TECES

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilce podpornega okolja ter organiziranost na tem področju in opredeljuje postopke za dodeljevanje sredstev za izvajanje razvojnih nalog in programov. Besedilo predloga zakona (ZPOP-2)

Slovenski prijateljski grozdi smo poenotili stališča glede nujnih dopolnitev ZPOP-2 in tako do 25.05.2016 na MGRT posredovali obsežne pripombe k zakonu v javni obravnavi. Izhodiščna stališča navajamo spodaj:

Predlog dopolnitve:

  • v tekst zakona je na ustrezna mesta in spremne obrazložitve potrebno vključiti grozd kot subjekt inovativnega okolja. Definicija grozda je opredeljena kasneje v besedilu.
  • V sklopu te spremembe je potrebno dopolniti tudi Pravilnik o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja, kjer se podrobneje določi pogoje za grozd kot subjekt podporno inovativnega okolja
  • zakon bi moral določiti, da se delovanje grozdov uredi z Nacionalnim strateškim dokumentom (pravna podlaga)
  • Javna agencija (SPIRIT) naj se okrepi tudi za podporo tehnološkemu razvoju, inovativnosti, podpori grozdom, čez sektorskemu sodelovanju, podpori uresničevanja programov in strategij pametnih specializacij, evropskemu razvojnemu sodelovanju in internacionalizaciji.

 

Definicija: grozd / en. »cluster«
»Grozd je mreža podjetij in razvojno razvojnih inštitucij (vključno z univerzami) s tematskim fokusom, regionalno koncentracijo, je institucionalno organiziran in ima vodjo grozda. Grozd lahko vključuje druge akterje kot so npr. javne agencije.«
Vir: (European Cluster Excellence Initiative, http://www.cluster-analysis.org/

Grozdi so mehanizem inovativnega poslovnega okolja, ki nadgrajuje obstoječe inštrumente kot so inkubatorji ali tehnološki parki. Zagotavljajo naslednji korak pri rasti podjetij in strateških poslovno-tehnoloških povezavah mladih in zagonskih podjetij s stabilnim poslovnim okoljem MSP ter velikih podjetij tako doma kot mednarodno. Primerljivi grozdi po tujini so vključeni in podprti s številnimi EU in nacionalnimi politikami.

S predlaganimi dopolnitvami želimo, da bi se slovensko podporno okolje prilagodilo evropskim pogojem. Le tako bomo lahko slovenski grozdi ob izkazani sistemski podpori, kot jo poznajo v Evropi, še bolj kakovostno opravljali svoje poslanstvo in aktivnosti, ki so v korist celotni nacionalni ekonomiji.

Dokument smo pripravili:

1. TECES, Tehnološki center za električne stroje
2. SLOVENSKI GRADBENI GROZD-GIZ,
3. IKT Tehnološka mreža,
4. Grozd Plasttehnika
5. TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
6. Zavod Lesarski grozd

Sorodna obvestila
05.06.2016
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa