Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila Natisni
Obvestilo
1. marec 2019
Člane in deležnike seznanjamo s podpornimi aktivnostmi, ki jih izvaja TECES in terminom načrtovanega ONLINE sestanka za izmenjavo idej | potreb ter priprave izobraževanj in usposabljanj za kat ...
Podrobnosti
21. december 2018

Članom, partnerjem in deležnikom področja se

zahvaljujemo za
sodelovanje v 2018!

Ekipa TECES
...
Podrobnosti
30. avgust 2018
Pred nami so nenehni izzivi na področju digitalizacije, pametnih stavb, pametnih mest... Slovenska podjetja se v večini primerov digitalizacije zavedajo, marsikatera jo doživljajo kot izziv in priložn ...
Podrobnosti
27. avgust 2018
V TECES-u se zavedamo strateške pomembnosti področja kadrov in izzivov s katerimi se sooča elektro panoga in industrija. Kot povezovalec in integrator potreb članov
Podrobnosti
21. avgust 2018
Združevanje in povezovanje partnerjev na področju razvoja in tehnologij energetsko učinkovitih rešitev je ključno pri uspehu na mednarodnih trgih. Prednosti povezovanja kompetenc partnerjev elektro in ...
Podrobnosti
18. avgust 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo dolgo pričakovani javni razpis »DEMO PILOTI II 2018« v skupni vrednosti 56. ...
Podrobnosti
16. avgust 2018
TECES za spodbujanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva objavlja, javno povabilo inovativnim podjetjem področja pretvorbe in upravljanja z energijo. TECES tako opravlja svojo vlo ...
Podrobnosti
4. julij 2018
TECES je za svoje člane v juliju organiziral strateško delavnico »Poslovni fokusi in aktivnosti«, ki so se jo udeležili predstavniki najvidnejših podjetij v Sloveniji.

Glavni ...

Podrobnosti
3. julij 2018
TECES je  kot prvi slovenski grozd (cluster) pridobil srebrno oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda, ki ga podeljuje ESCA, Evropsko združenje za analizo ...
Podrobnosti
5. junij 2018

Člane in deležnike TECES seznanjamo z aktivnostmi za krepitev razvojno in poslovno orientiranih strateških partne ...

Podrobnosti
2. april 2018
V projektu nastopa TECES kot regionalni observatorij in opazovalec inovacijskega ekosistema Strategije pametne specializacije v Sloveniji.

Kot koordinator SRIP ...
Podrobnosti
18. marec 2018
V okviru projekta smo obiskali TECOS, razvojni center orodjarstva Slovenije, ki v okviru SRIP Tovarne prihodnosti, pod ...
Podrobnosti
15. februar 2018
12. in 13. februarja smo se v Ljubljani udeležili srečanja vseh SRIP in predstavnikov Bavarske, ki je potekalo v Tehnološkem parku Ljubljana.

Z nem&scaro ...
Podrobnosti
19. januar 2018

Spoštovani,

vabimo vas, da se kot član pridružite Strateško razvojno inovacijskemu partnerstvu Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) na prednostnem področju ...

Podrobnosti
12. januar 2018
Slovenska strategija pametne specializacije (S4) predstavlja izvedbeni dokument že sprejetih slovenskih strateških dokumentov, ki integrira in konkreti ...
Podrobnosti
16. december 2017
Na dogodku »Ključni kadrovski izzivi elektroindustrije v Sloveniji« dne 14.12.2017 na GZS, Ljubljana so predstavniki partnerjev Gorenja, ...
Podrobnosti
4. december 2017
TECES se je pridružil drugim slovenskim strateškim partnerstvom in SVRK na skupni misiji za vzpostavitev stika z bavarskimi grozdi.

V organizaciji projekta Interreg Alpi ...
Podrobnosti
3. december 2017
27. in 28. novembra je v Lublinu na Poljskem potekal drugi projektni sestanek partnerjev projekta Smart_Watch in usposabljanje za presojevalce, ki bodo izvajali monit ...
Podrobnosti
12. oktober 2017
TECES v podporo kampanji »Premakni porabo«, kot delu širšega projekta NEDO, kjer sodelujemo kot partner, motivira končne uporabnike, da s svojim sod ...
Podrobnosti
31. julij 2017
Delovna skupina državnih sekretarjev za izvajanje Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je 7. julija 2017 potrdila Akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo
Podrobnosti
7. julij 2017
Sodelujočih 18 partnerjev je pod koordinacijo TECES, dobilo pozitivno mnenje odločevalcev na postavljen dokument Model kompetenc zaposlenih v elektroindustriji. To je ...
Podrobnosti
4. julij 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30.06.2017 objavilo javni razpis, ki že temelji na vsebinah akcijskih načrtov in področij prioritet Strateških razvojnih inovacijskih partnerstev. T ...
Podrobnosti
22. junij 2017
TECES je kot nosilec SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) oddal na pristojna ministrstva dopolnjen akcijski načrt (AN) področja Pametnih stavb in doma z lesn ...
Podrobnosti
19. junij 2017
Partnerje in deležnike obveščamo, da je bil TECES uspešen s prijavno vlogo SMART_watch »Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe ...
Podrobnosti
20. april 2017
TECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na Podrobnosti
19. april 2017
Projekt CapaCon "Krepitev R&I zmogljivosti na področju pretvorbe in upravljanja z energijo v SI in AT" naslavlja možnost krepitve čezmejne konkurenčnosti, raziskav in in ...
Podrobnosti
20. marec 2017
TECES je postal nosilec partnerstva za razvoj kadrov v elektroindustriji. Uspešni smo bili na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za ...
Podrobnosti
2. marec 2017
Spoštovani, vabimo vas, da se kot član pridružite Strateško razvojno inovacijskemu partnerstvu Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) na prednostnem področju uporabe Strategije pametne s ...
Podrobnosti
25. januar 2017
Po večletni usklajevalni poti, je TECES kot prijavitelj skupaj s partnerstvom 71 partnerjev -  Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju Pametne zgradbe in dom z lesno verigo ...
Podrobnosti
2. november 2016
Tokrat vas seznanjamo o stanju in vlogah TECES v okviru Strateško razvojno inovacijskih partnerstvih in prihajajočem informativnem dnevu.

Podrobnosti
27. avgust 2016
Dne, 25.08.2016 je TECES izvedel drugo delavnico članov TECES, kjer smo želeli dokončno potrditi interese članov ob najavi Javnega razpisa za "Podpora strateško razvoj ...
Podrobnosti
8. avgust 2016
Na javnem razpisu »RRI v verigah in mrežah vrednosti« – Sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno – razvojnih programov (TRL 3-6)« je sredstva v skupni ...
Podrobnosti
30. junij 2016
V TECES smo v letu 2015 dopolnili poslovni model z uvedbo grozdne organiziranosti članstva (cluster) in uvedbo članskih paketov. S povezovanjem partnerjev na področju učinkovite pretvorbe in rabe ener ...
Podrobnosti
28. junij 2016
Na zadnji delavnici v Ljubljani, v petek 17. junija 2016, so člani in ustanoviteljiTECES potrdili predlagane aktivnosti za krepitev sodelovanja, hkra ...
Podrobnosti
6. junij 2016
Ključni element uspešnosti združenj kot je TECES, je vzpostavitev trajnostnega okolja za krepitev razvojno tehnoloških partnerstev, kompetenc in zmogljivosti članov za njihovo večjo konk ...
Podrobnosti
5. junij 2016
TECES se je skupaj s še petimi grozdi iz Slovenije ter predstavniki ministrstev MGRT, MIZŠ in SVRK udeležil delavnice z Podrobnosti
30. maj 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo osnutek predloga Zakona o podpornem okolju za podjetništvo. Zakon določa aktivnosti za spodbujanje podjetništva in nosilc ...
Podrobnosti
16. maj 2016
Preko neformalne zveze slovenskih grozdov in na povabilo partnerskega TM-ICT se TECES odziva povabilu katalo ...
Podrobnosti
2. februar 2016

Dolgo pričakovani razpis "RRI v verigah in mrežah vrednosti" s strani MIZŠ in MGRT je bil objavljen v petek, 29. januarja 2015, v Uradnem listu RS (št. 6/2016, st. ...

Podrobnosti
1. februar 2016
S ciljem enostavnejše odločitve oblike sodelovanja partnerja s TECES smo poenostavili članske pakete ter z njimi povezanimi storitve in ugodnosti. Sedaj so možni samo trije članski paketi; BASIC, ADVA ...
Podrobnosti
15. december 2015
Na podlagi dosedanjih aktivnosti partnerstva ter konsolidacije partnerjev javno objavljamo izkazan interes partnerstva TECES-SURE, Sistemsko učinkovita raba in pretvorba energije pri ...
Podrobnosti
15. december 2015
V sredo, 9.12.2015 je bila pod okriljem TECES v Ljubljani uspešno zaključena delavnica obstoječih in novih potencialnih partnerjev TECES-SURE, Sistemsko učinkovita raba in pretvorba energije. Delavnic ...
Podrobnosti
27. november 2015

2. november 2015
Objavljen je razpis za direktorja TECES za 5 letni mandat. Podrobnosti v prilogi.
Podrobnosti
16. oktober 2015
Program čezmejnega sodelovanja INTERREG Slovenija-Avstrija je Evropska komisija potrdila 16. septembra 2015 za obdobje 2014-2020. Tako imamo slovenske in avstrijske organizacije v p ...
Podrobnosti
1. oktober 2015
TECES je skupaj z 59 partnerji v maju 2015 v okviru priprave strategije pametne specializacije (SPS) Republike Slovenije (RS) na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko polit ...
Podrobnosti
29. september 2015
V septembru 2015 sprejeta Strategija pametne specializacije Slovenije - S4 opredeljuje tri prednostna področja ter več programskih podpodročij, znotraj katerih so tud ...
Podrobnosti
24. september 2015
Vlada RS je na seji 20. septembra 2015 sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije – S4, ki je bila predhodno že usklajena z Evropsko komisijo in gre sedaj v postopek formaln ...
Podrobnosti
23. september 2015
TECES je skupaj z 59 partnerji v maju 2015 v okviru priprave strategije pametne specializacije (SPS) Republike Slovenije (RS) na Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko polit ...
Podrobnosti
22. september 2015

TECES se je z namenom neposrednega pridobivanja informacij za oblikovanje mednarodnih konzorcijev udeležil Info dneva za ...

Podrobnosti
15. september 2015

ESRR sredstev za izvajanje transnacionalnega programa Mediteran, je v finančni perspektivi 2014-2020, na voljo v višini

Podrobnosti
28. avgust 2015

V skladu s svojo razvojno politiko, je TECES v 2015 posodobil storitve za pridruževanje novih članov. Projektna pisarna in razvojni oddelek TECES skladno s potrebami članov nudita nasledn ...

Podrobnosti
21. avgust 2015

TECES izvaja aktivnosti, da s pobudo »Sistemsko učinkovita raba in pretvorba energije ter energetsko učinkoviti sistemi«, ki je združila 59 partnerjev, postane nosilec Strate& ...

Podrobnosti
15. julij 2015

Novi izzivi in vsesplošni trendi vprocesu reindustrializacije, zahteve po višanju konkurenčnosti in dodane vrednosti izdelkov, ki jih pogojujejo pred ...

Podrobnosti
22. junij 2015
Pobuda TECES in partnerjev z nazivom »Sistemsko učinkovita pretvorba/raba energije (SURE) ter energetsko učinkoviti sistemi« je bila predstavljena na ...
Podrobnosti
27. maj 2015
25. maja 2015 je TECES v imenu 59 partnerjev uspešno posredoval strukturirano pobudo »SISTEMSKO UČINKOVITA RABA IN PRETVORBA ENERGIJE TER ENERGETSKO UČINKOVITI SISTEMI«
Podrobnosti
13. maj 2015

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 24. aprila 2015 objavila odprt poziv deležnikom za opredelitev per ...

Podrobnosti
6. maj 2015
Vabimo vas, da postanete eno izmed 10 podjetij, katerim bomo strokovnjaki Tovarne podjemov brezplačno pripravili konsolidacijo vaših zaznanih potreb in zahtevanih zna ...
Podrobnosti
27. april 2015
Aktivnosti za pripravo Strategije pametne specializacije Slovenije (SPS) so ponovno v teku. Od 24. aprila 2015 je tako s strani Podrobnosti
24. marec 2015
Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za konsolidacijo zaznanih potreb in zahtevanih znanj s strani podjetij z zmožnostmi raziskovalnih institucij v okviru projekta MAR ...
Podrobnosti
6. marec 2015

Sistemsko učinkovita raba energije (SURE) je eno izmed pomembnejših prioritetnih področij v prihodnosti, med drugim tudi v pripravljeni Strategiji Pametne specializacije Slovenije ...

Podrobnosti
28. januar 2015

Na povabilo Lokalne energetske agencije Ptuj (LEA Ptuj) se je TECES med 27. in 28. januarjem 2015 udeležil zaključne konferenc ...

Podrobnosti
4. december 2014
TECES, ki s svojimi mrežami nastopa kot grozd (cluster) organizacij, je na podlagi primerjalne analize prejel bronasto oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda. ...
Podrobnosti
3. december 2014

20. in 21. novembra 2014 je v Indiji v New Delhiju potekal največji tamkajšnji letošnji mednarodni dogodek in sejem na temo znanja in njegove uporabe »Knowledge Expo 2014,< ...

Podrobnosti
5. november 2014

TECES kot nosilec kompetenčnega centra SUR ...

Podrobnosti
3. november 2014

Projektni predlog CLUSTRONIC - Mechatronics cluster network for internationalization and competitiveness je bil uspešno posredovan na razpis evropskega programa COSME, the EU ...

Podrobnosti
1. september 2014
TECES je skladno svoji viziji »Postati mednarodno uveljavljen slovenski mehanizem spodbujanja partnerstev pri razvoju visoko tehnološko zahtevnih izdelkov na področju električnih pogo ...
Podrobnosti
20. avgust 2014
Dne 14.8.2014 je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis Eurostars za leto 2014. Razpis je namenjen podjetjem, ki se bodo prijavili na mednarodni del razpisa, katerega r ...
Podrobnosti
8. julij 2014
V ponedeljek, 12. maja 2014, je potekalo 3. Meddržavno študentsko tekmovanju v izdelavi električnih koles, ki ga je organiziral Laboratorij za energetiko - Fakultete za elektro ...
Podrobnosti
15. maj 2014
Letrika je po triletnem razvoju in testiranju v lastnih laboratorijih predstavila domač najsodobnejši visokonapetostni (HV) pogo ...
Podrobnosti
28. april 2014
TECES je nosilec kompetenčnega centra SURE, Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije. V sklopu programa razvojnih aktivnosti smo razvili 25 produktov, ki so že na trgu ali pripravl ...
Podrobnosti
28. februar 2014
Področje učinkovite rabe energije in pretvorbe električne energije v Sloveniji potrebuje nadaljnjo strategijo skupnega razvoja v finančni perspektivi 2014-2020.

Trenutno smo, ko ...
Podrobnosti
5. februar 2014
TECES že 13 let krepi razvojna partnerstva med podjetji in raziskovalnimi organizacijami na področju učinkovite rabe električne energije in njene pretvorbe.

Od leta 2010 smo tud ...
Podrobnosti
30. december 2013
23.12.2013, so se v Ljubljani srečali vsi nosilci kompetenčnih centrov, zbrani v iniciativi CoCoSi. Konferenca je obravnavala potrebo države ...
Podrobnosti
8. november 2013
V New Delhiju je med 12. in 13. novembrom potekal največji in najbolj priznan znanstveno tehnološki dogodek v Indiji GITA A ...
Podrobnosti
2. oktober 2013

V Ljubljani je bil v organizaciji GZS in udeležbi novega veleposlanika iz Indije v Sloveniji, g. Sarvajit Chakravarti, ustanovljen Slovensko-indijski poslovni svet.

Ustanov ...

Podrobnosti
12. september 2013
TECES, nosilec KC-SURE se je z veseljem odzval povabilu g. Janeza Škrleca iz OZS (Obrtno podjetniška zbornice Slovenije), da se predstavi v sklopu skupne predstavitvene ...
Podrobnosti
18. julij 2013

TECES, je v vlogi inovacijskega mehanizma kompetenčnega centra SURE in aktivnega povezovalca, v sklopu nadaljevalnih spoznavnih aktivnosti dne 18.07.2013, obiskal odpremnik poslov Paul van ...

Podrobnosti
3. junij 2013
Kompetenčni center SURE, Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije je podprl izvedbo prvega Slovensko-madžarskega inovacijskega foruma, v organizaciji Podrobnosti
31. maj 2013
Dogodek, Competence Centers - The engine for powering the globally perspective industries, Sp.Idrija, je utrdil razumevanje pomebnosti kompetenčnih centrov kot mehanizma inoviranja in povezova ...
Podrobnosti
22. maj 2013
Partnerji KC-SURE in TECES,

Ponovno vas obveščamo, da se bomo vsi kompetenčni centri pod nazivom CoCoSi (Competence Centers of Slovenia), ta petek, 24.5.2013 v Kendo ...
Podrobnosti
28. marec 2013
Sedem slovenskih kompetenčnih centrov je na letnem posvetu slovenskih ekonomskih svetovalcev na Brdu pri Kranju v torek, 26.3.2013 navdušilo prisotne s kratko in dinamično predstavitvij ...
Podrobnosti
14. februar 2012
TECES, v sodelovanju s partnerji projekta SPRINT, pripravlja analiz ...
Podrobnosti
18. julij 2011

Združenje petih partnerjev v konzorcij »EnergyHub« ter izvajanje skupnega projekta je rezultat vnovične uspešne prijave na javni razpis MVZT za podporo nacionaln ...

Podrobnosti
30. junij 2011

Z mesecem aprilom se je pričelo izvajanje dvoletnega projekta » SPRINT – Ustvarjanje PodpoRnega okolja za okrepitev Inovativnega in Tehnološkega potenciala na čezmejnem p ...

Podrobnosti
5. junij 2011

Ena izmed prednostnih nalog TECES je tudi njegovo povezovanje s podjetji in raziskovalnimi organizacijami z namenom ustvarjanja novih znanj in produktov

Podrobnosti
26. maj 2011
Dobri dosedanji rezultati in izkušnje v skupnih projektih med TECES in Domel d.o.o. so obrodile rezultate ...
Podrobnosti
26. maj 2011
Ena izmed prednostnih nalog TECES je tudi njegovo povezovanje s podjetji in raziskovalnimi organizacijami z namenom ustvarjanja novih znanj in produktov
Podrobnosti
20. december 2010
Podjetje Domel d.o.o. je želelo dopolniti svojo ponudbo obstoječih motorskih pretvornikov z razvojem nov ...
Podrobnosti
23. junij 2010
Slovenska vojska že nekaj let spodbuja in (so)financira razvojno-raziskovalne projekte s področja alternativne energetske oskrbe sil Slovenske vojske. Z namenom seznanitve predstavnikov Slovenske vojs ...
Podrobnosti
23. september 2009
Konzorcij »EnergyHub«, ustanovljen kot rezultat uspešne prijave na javni razpis MVZT za podporo nacionalnemu sistemu inovacij v letu 2009, je zasnoval obsežen progr ...
Podrobnosti
17. avgust 2009

Z mesecem majem se je pričelo izvajanje triletnega projekta »CESLA-Čezmejna implementacija okolju prijaznih ultra-lahkih vozil v Sloveniji in Avstriji«, ki je bil odobr ...

Podrobnosti
20. julij 2009
S potrditvijo članov Sveta zavoda v mesecu juliju sta se TECESu pridružila nova člana:

Podrobnosti
13. julij 2009
Namen javnega razpisa je izbor kandidata za podiplomsko usposabljanje v raziskovalni skupini na raziskovalni organizaciji TECES za pridobitev doktorata znanosti.
Podrobnosti
12. junij 2008

Projekt MESIA poteka na osnovi javnega razpisa tehnološkega programa "Tehnologija za varnost in mir 2006 – 2012" (TPMIR-07) Ministrstva ...

Podrobnosti
12. maj 2008

Dosedanje medsebojno spoznavanje možnosti sodelovanja v letu 2007 med TECES-om in podjetjem MICROCHIP TECHNOLOGY Inc. ...

Podrobnosti
12. maj 2008

Dosedanje skupne razvojne aktivnosti med TECES-om in podjetjem MICROCHIP TECHNOLOGY Inc. iz ZDA  so vod ...

Podrobnosti
12. maj 2008
V okviru skupnega projekta med podjetjem MICROCHIP TECHNOLOGY Inc. iz ZDA in TECES-om, je med 19.3. in ...
Podrobnosti
7. maj 2008

Z namenom izboljšanja poznavanja potreb in zmožnosti obstoječih ali zainteresiranih članov TECES-a ter okrepitve možnosti prihodnjega medsebojnega sodelovanja, so se v sredo, 16. apr ...

Podrobnosti
22. april 2008
Z novo rešitvijo TECES dopolnjuje obstoječo ponudbo na področju raziskav in razvoja novih konceptov električnih strojev, s čimer je potencialnim proizvajalcem ali dobaviteljem ...
Podrobnosti
17. februar 2008
Čeprav med partnerji TECES že potekajo priprave na pričakovane javne razpise za sofinanciranje lastnih razvojno-investicijskih projektov v okviru finančne perspektive 2007-2013, se zavedamo pomembnost ...
Podrobnosti
16. februar 2008
Z namenom izboljšanja poznavanja problematike raziskovalno-razvojnega dela ter izboljšanja pretoka znanja na posameznih tematskih področij dela, smo v TECES pričeli z izvajanje ...
Podrobnosti
13. februar 2008

TECES razvil nov energetsko učinkovit MULTI-DISK trifazni sinhronski generator s trajnimi magneti in aksialnim magnetnim pretokom ter s statorjem brez železnega jedra (Multi Disc A ...

Podrobnosti
13. februar 2008

TECES je razvil in izdelal prototip sinhronskega stroja s trajnimi magneti ter aksialnim magnetnim pretokom brez železnega jedra statorja (axial flux permanent magnet synchronous m ...

Podrobnosti
12. februar 2008
Sodelovanje raziskovalcev TECES in UM FERI je bilo ponovno več kot uspešno, kar dokazuje novo razvit energetsko učinkovit TRIFAZNI hibridni sinhronski motor s trajnimi ...
Podrobnosti
31. avgust 2007

S 30.06.2007 je bil uspešno zaključen večletni raziskovalno-razvojni projekt »Raziskovalno-razvojna podpora inovacijam na področju opto-mehatronskih vsesmernih prikazovalnikov& ...

Podrobnosti
13. avgust 2007
Z dnem 21.05.2007 se je TECES okrepil z novimi člani:

  1. ATECH elektronika d.o.o.
Podrobnosti
15. maj 2007
Po petih letih uspešnega delovanja so ustanovitelji TECES decembra 2006 sprejeli spremembe in dopolnitve statuta, ki odpirajo možnosti vključevanja zainteresiranih poslovnih su ...
Podrobnosti
3. maj 2007
Na podlagi pred kratkim izvedene interne delavnice v izvedbi podjetja Microchip Technology Austria GmbH ter ugotovljenih potencialov sodelovanja, so 26. aprila 2007 TECES obiskali pre ...
Podrobnosti
6. april 2007
V prostorih TECES je 4. aprila 2007 potekala interna delavnica v izvedbi podjetja MICROCHIP TECHNOLOGY AUSTRIA GmbH (http://www.micr ...
Podrobnosti
1. december 2006
V sredo, 29.11.2006 se je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru odvijal Sejem inštitutov, kjer so se ...
Podrobnosti
15. september 2006
[TEPOS-PhareTC]
13. septembra 2006 je zaprl vrata 39. Mednarodni obrtni sejem v Celju. Na razstavišču Obrtne zbornice Slovenije/Sekcije elektronikov se je v hali A predstavljal tudi TE ...
Podrobnosti
2. september 2006
[TEPOS-PhareTC]
01.09.2006 se je uspešno zaključila dvanajsta mednarodna strokovna konferenca EPE-PEMC'06 (European Power Electronics and Motion Control Conference) na področj ...
Podrobnosti
29. avgust 2006
Glede na povečan obseg poslovanja TECES (izvajanje večjega števila skupnih projektov partnerjev, povečano število uporabnikov, ponudba novih oblik storitev TECES za zunanje partnerje, po ...
Podrobnosti
29. avgust 2006
[TECES-ESRR]
Pričel je delovati novi projektni spletni portal TECES-ESRR na naslovu http://esrr.teces.si, ki predstavlja osnovne spletne strani, namenjene predst ...
Podrobnosti
25. avgust 2006
TECES je v preteklem letu precej aktivnosti namenil v povečanje prepoznavnosti, ne le v okviru državne meje, pač pa tudi v širšem evropskem in svetovnem prostoru. 

Se ...
Podrobnosti
25. avgust 2006
[TEPOS-PhareTC]
Pričel je delovati novi projektni spletni portal TEPOS-PhareTC na naslovu http://tepos.teces.si, ki predstavlja osnovne spletne strani, namenjen ...
Podrobnosti
24. avgust 2006
[TECES-ESRR]
Podjetje ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. je v sklopu projekta TECES-ESRR investiralo v nakup opreme za hitro izdelavo prototipov in proizvodnjo malih serij plastičnih delov s tehnologijo selektivnega ...
Podrobnosti
18. december 2005
V Mariboru se bo od 28. do 30. junija 2006 odvijal 'XIX. simpozij o elektromagnetnih pojavih v nelinearnih vezjih - EPNC 2006' (XIX. symposium on Electromagnetic phen ...
Podrobnosti
11. maj 2005
11. maja 2005 se je v okviru delovnega obiska minister brez listnice dr. Ivan Žagar, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v poslovni stavbi MRA - Mariborske razvojn ...
Podrobnosti
30. november 2004

V mesecu juliju 2004 je TECES oddal na »Javni razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Ukrep 1.1. Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja«, razpi ...

Podrobnosti
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa