Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Dopolnjen akcijski načrt SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo posredovan na pristojna ministrstva MGRT, MIZŠ in SVRK

22. junij 2017, vir TECES kot projektna pisarna SRIP PSiDL

TECES je kot nosilec SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL) oddal na pristojna ministrstva dopolnjen akcijski načrt (AN) področja Pametnih stavb in doma z lesno verigo za obdobje 2016 do 2022.

Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje aktivnosti v letih do 2022 ter kjer je Slovenija že prisotna ali ima potencial za vstop na globalne trge.

Del akcijskega načrta, ki je namenjen za javno obravnavo je na voljo kot priloga tega obvestila.

Potek priprave akcijskega načrta

TECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

V februarja 2017 je bila znotraj SRIP vzpostavljena delovna skupina za pripravo akcijskega načrta (DS), ki je na podlagi osnutka akcijskega načrta, podanega ob prijavi na javni razpis v letu 2016, začela nadaljevati s koordinacijo vsebin med člani SRIP PSiDL. Rezultat je bila priprava prvega javno dostopnega akcijskega načrta (v91, april 2017), na katerega so pristojna ministrstva podala svoje komentarje.

Na podlagi prejetih stališč in navodil Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4 – Slovenske strategije pametne specializacije (DSDS S4) je bila dopolnjena različica akcijskega načrta, ki podrobneje določa področja prioritet SRIP.

Akcijski načrt hkrati predstavlja tudi podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo ter usmerjenja podpornih ukrepov države za dvig konkurenčnosti Slovenije.

 
        SRIP-PSiDL_AKCIJSKI_NACRT_Povzetek_v13.pdf (458,0 KB)
        SRIP-PSiDL_AKCIJSKI_NAČRT_v214a_javno.pdf (3,67 MB)
Sorodna obvestila
31.07.2017
04.07.2017
19.06.2017
20.04.2017
02.03.2017
25.01.2017
Sorodni dogodki
11.05.2017
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa