Domov | Kontakt | Natisni  | English   Trenutno niste prijavljeni | Nov uporabnik

TECES
Pobreška cesta 20
2000 Maribor, Slovenija

T: +386 2 333 13 50
E: info@teces.si
W: www.teces.si

Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Objavljen Javni razpis MGRT za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«

4. julij 2017, vir MGRT

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 30.06.2017 objavilo javni razpis, ki že temelji na vsebinah akcijskih načrtov in področij prioritet Strateških razvojnih inovacijskih partnerstev. TECES je odgovoren za pripravo akcijskega načrta in področij prioritet za SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo.

Predmet javnega razpisa

 • Predmet JR je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.
 • Projektni cilj RRI projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, ki ga namerava prijavitelj dati na trg v 24 mesecih po zaključku RRI projekta.

Okvirna skupna višina sredstev

 • skupna višina sredstev na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je do 74.200.000,00 EUR.

Predvideni so trije roki za oddajo vlog (okvirna vrednost razpisanih sredstev)

 • oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 09. 2017 (30.000.000,00 EUR)
 • oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 05. 2018 (30.000.000,00 EUR)
 • oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 09. 2019 (14.200.000,00 EUR)

Projekti

 • Projekt lahko pripravite kot samostojni prijavitelj ali kot konzorcij največ 3 partnerjev.
 • Čas trajanja izvedbe RRI projekta ne sme biti daljši od 24 mesecev.
 • Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega RRI projekta mora znašati vsaj 100.000,00 EUR ter največ 500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

 • stroški plač in povračil v zvezi z delom,
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 • investicije v neopredmetena sredstva,
 • posredni stroški.

Intenzivnost pomoči (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj):

 • velika podjetja: do 25 %
 • srednje velika podjetja: do 35 %
 • mikro in mala podjetja: do 45 %

Regija izvajanja

 • Prijavitelji (v primeru konzorcijev tudi posamezni konzorcijski partnerji) bodo upravičeni do sredstev tistega programskega območja, kjer bodo izvajali aktivnosti operacije in imeli na dan oddaje vloge na ta javni razpis sedež ali poslovno enoto / podružnico.

Razpisno gradivo je dostopno [ TUKAJ ]:

V primeru, da potrebujete pri prijavi na razpis pomoč, smo vam v TECES z veseljem na voljo.

Sorodna obvestila
18.08.2018
31.07.2017
22.06.2017
Sorodni dogodki
02.11.2016
 
Prijava uporabnika
Uporabnik
Geslo
 
Pozabljeno uporabniško ime in/ali geslo - pozabljeno
Nov uporabnik - registracija 
»Stremimo k odličnosti«

TECES nagrajen z »Cluster Management Excellence Label SILVER – Dedicated to Cluster Excellence«.
Domov | Kontakt | Natisni  | English © 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa