Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Organiziran 1. sestanek za določitev skupne strategije delovanja KC-SURE 2014-2020

5. februar 2014, Maribor, vir TECES

Kliknite za ogled večje slike (81,0 KB) TECES že 13 let krepi razvojna partnerstva med podjetji in raziskovalnimi organizacijami na področju učinkovite rabe električne energije in njene pretvorbe.

Od leta 2010 smo tudi nosilec kompetenčnega centra »KC-SURE - Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije«, kjer se ukvarjamo z razvojem kompetenc in tehnologij za ustvarjanje naprednih energetsko učinkovitih produktov in rešitev skladno razvoju pametnih skupnosti in pametnih omrežij.


Iz teh razlogov smo 30.01.2014 v Ljubljani na GZS izvedli 1. srečanje odgovornih predstavnikov partnerjev na temo priprave skupne strategije nadaljnjega razvoja ter predstavitve predloga možne organizacije in delovanja kompetenčnega centra.

Podan je bil predlog po pripravi skupnih razvojnih usmeritev za obdobje 2014–2020. Usmeritve bodo naravnane predvsem v razvoj kompetenc in tehnologij za podporo tržno in aplikativno usmerjenih razvojnih, demonstracijskih in pilotskih projektov ter možnostim sofinanciranja razvojnih programov iz javnih sredstev Republike Slovenije, EU Obzorja 2020 ali drugih virov.

Namen sestanka:
  • Dogovor glede strategije nadaljnjega razvoja KC-SURE in doseči kritično maso partnerjev, ki se bodo vključili v pripravo razvojnih dokumentov na področju delovanja KC-SURE v obdobju 2014 – 2020.
Vabljeni:
  • odločevalski predstavniki zainteresiranih partnerjev (ustanovitelji TECES, partnerji KC-SURE, drugi)

Dolgoročni cilji:

  • identificirati vsebinska področja nadaljnjega razvoja
  • pripraviti operativni program skupnih usmeritev, predlogov razvojnih in investicijskih ter demonstracijskih & pilotskih projektov (skupni projekti, celovite rešitve in aplikacije s povezovanjem partnerjev iz različnih panog, sektorjev, ...)
  • pripraviti podlage, s katerimi bo možno učinkovitejše vključevanje v raznovrstne finančne spodbude za sofinanciranje aktivnosti (Horizon 2020, razpisi Slovenije,...)
  • internacionalizacija slovenskih rešitev ter partnerjev za iskanje raznovrstnih poslovnih priložnosti
  • krepiti KC-SURE kot slovenski mehanizem inoviranja ter povezovanja kompetenc industrijskih in raziskovalnih organizacij na področju energetsko učinkovitih rešitev s poudarkom na podpori aplikativno in tržno usmerjenih rešitev

Svojo povezovalno vlogo (integratorja) med podjetji in RO pri razvoju globalno konkurenčnih rešitev želimo krepiti skupaj z obstoječimi in novimi partnerji tudi pri pripravi skupnih razvojnih usmeritev skladno izhodiščem pametne specializacije ter usmeritev EU.

Povabilo zato dodatno velja vsem akterjem slovenske elektroindustrije, ki želijo tvorno doprinesti k razvoju področja učinkovite rabe in pretvorbe električne energije, skladno razvoju pametnih skupnosti in pametnih omrežij prihodnosti, za zagotavljanje konkurenčne prednosti lastno razvitih izdelkov.

Kontakt za vključitev:
info@sure.si
 
        KC-SURE_Predlog_usmeritev_za_KC-SURE_2014-2020.pdf (2,12 MB)
        TECES-Vabilo_Sestanek_strategija_razvoja_KC-SURE_2014-2020.pdf (413,0 KB)
Sorodna obvestila
28.02.2014
 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa