Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Vloge TECES v Strateško razvojno inovacijskih partnerstvih (SRIP)

2. november 2016, Maribor, Slovenija, vir TECES

Tokrat vas seznanjamo o stanju in vlogah TECES v okviru Strateško razvojno inovacijskih partnerstvih in prihajajočem informativnem dnevu.

1.) SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

Na področju SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo smo uskladili skupno vizijo ključnih nosilcev ter združili močni razvojni partnerstvi Gorenje – TECES in TRIMO – Zavod za gradbeništvo, ki sta se oblikovali v okviru pomladnega javnega razpisa RRI verig vrednosti s svojimi vsebinami. Hkrati smo uspešno združili tudi vsebine podjetij Lesarskega grozda pod okriljem GZS Združenja lesne in pohištvene industrije.

Vsebinsko gledano združujemo področja lesa z lesno verigo, elementov in konstrukcij z naprednimi materiali, pametnih naprav in sistemov in področja upravljanja, inteligence z elementi IKT. Vsem področjem je cilj ustvarjanje naprednega bivalnega okolja, ki predstavlja osrednji prostor povezovanja vseh področij ter predstavlja hkrati velik potencial za ustvarjanje novih poslovnih verig.

Skladno dogovoru med partnerji bo prijavitelj partnerstva TECES.

Izraz interesa sodelovanja: pošljite na naslov SRIP_Stavbe@teces.si. Pri tem vključite kontaktne podatke, področja interesa ter produkte/storitve.


2.) SRIP Pametna mesta in skupnosti
Na področju pametnih mest in sosesk se je že v preteklosti oblikovalo partnerstvo pod okriljem TECES, katerega fokus delovanja predstavlja energetska oskrba ter distribucija, pretvorba in upravljanja energije vključno z infrastrukturo mest/sosesk. Partnerstvo v tem trenutku predstavlja okrog 25 gospodarskih družb in 5 JRO.

Področje energetske ter ostale oskrbe (voda…) z infrastrukturo predstavlja znotraj SRIP Pametna mesta in skupnosti eno izmed večjih področij, katerega interes je v prihodnosti avtonomna obravnava tega področja v povezavi z ostalimi vsebinami SRIP. Trenutno potekajo usklajevanja partnerjev glede prijavitelja, ki bo najverjetneje kar Institut Jožef Štefan (IJS).

Znotraj novega SRIP Pametna mesta in soseske načrtujemo, da bo TECES v sodelovanju s partnerji koordiniral področje energetske oskrbe ter distribucije, pretvorbe in upravljanje energije vključno z infrastrukturo mest/sosesk.

Izraz interesa sodelovanja: pošljite na naslov SRIP_Mesta@teces.si . Pri tem vključite kontaktne podatke, področja interesa ter produkte/storitve.

3.) Povezava na SRIP Pametne stavbe z lesno verigo in SRIP Pametna mesta in soseske
S stališča upravljanja z energijo in energijske učinkovitosti sta SRIP Pametna mesta in skupnosti ter SRIP Pametne stavbe z lesno verigo vsebinsko zelo povezana. TECES bo s svojima povezovalnima vlogama zagotavljal tudi koordinacijo in vsebinsko prepletanje obeh področij ter vključeval ustrezne partnerje na njim specifična področja delovanja in kompetenc ter v skladu z njihovimi specifičnimi načrti za prihodnost.


4.) Informativni dan o JR za SRIP in KOC na prioritetnih področjih pametne specializacije
Obveščamo vas, da bo v petek, 4. novembra 2016 ob 9:30 uri v Ljubljani informativni dan o javnem razpisu za Strateška razvojno inovacijska partnerstva - SRIP in javnem razpisu za Kompetenčne centre za razvoj kadrov - KOC na prioritetnih področjih pametne specializacije.
Podrobnosti (obvestilo in vabilo).
Sorodna obvestila
02.03.2017
25.01.2017
27.08.2016
30.06.2016
15.12.2015
Sorodni dogodki
02.11.2016
25.08.2016
17.06.2016
09.12.2015
16.11.2015
 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa