Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Kompetenčni center za razvoj kadrov v elektroindustriji KOC EEI 4.0 prepričal s programom in izbran za sofinanciranje

20. marec 2017, Maribor, Slovenia, vir TECES

TECES je postal nosilec partnerstva za razvoj kadrov v elektroindustriji. Uspešni smo bili na Javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018 – KOC 2.0. Tako sledimo svojemu poslanstvu in vlogi iniciatorja in integratorja krepitve razvojnih sodelovanj in razvoja kompetenc področja elektronaprav.

Namen: Partnerstvo zbrano v  KOC EEI 4.0 si je izbralo izziv sedanje realnosti, kot posledice dejstva, da tehnologije in naprave postajajo »pametne« in »inter-operabilne«, opremljene s senzoriji in povezane v vseobsegajočo komunicirajočo mrežo Interneta stvari. Te so med seboj  zmožne komunicirati, si sporočati stanje zalog, naročil, posebnih dogodkov, etc. in vse to beležiti, zbirati, analizirati, shranjevati v oblakih in deliti z drugimi preko internetnih in drugih povezav. Konstantno pospešujoč, dinamičen in sistemsko-razvejan proces digitalne transformacije panožnim partnerjem prinaša spremenjene zahteve do specifičnih znanj na ključnih panožnih delovnih mestih, ki jih bodo zaposleni morali obvladovati v bližnji prihodnosti, če bomo kot celotna slovenska družba želeli biti konkurenčni. Tako veliki zaposlovalci panoge, kot mala in srednja podjetja so podvržena spremembam, ki jih danes prinaša ta transformacija v digitalno upravljanje in spremljanje procesov, proizvodov in zaposlenih z znatno drugačnimi kompetencami potrebnimi za opravljanje dela.

Delovni program naslavlja 5 ključnih panožno specifičnih profilov iz proizvodnje električnih naprav, ki sodelujejo v celotnem življenjskem ciklu izdelka v panogi. To so profili 1 Proizvodni delavec, 2 Razvojni strokovnjak, 3 Prodajni strokovnjak, 4 Produktni vodja, 5 Vodja (oddelka-linijski,)

Vključeni panožni partnerji, ki prispevajo čas svojih zaposlenih, izkušnje in znanje h koordinaciji panožnih kompetenčnih profilov (5) za nadgradnjo kompetenc so; BSH Hišni aparati d.o.o., DOMEL, d.d., ETI Elektroelement d.d., Gorenje d.d., Iskra d.d., KOLEKTOR Sikom d.o.o., KOLEKTOR KFH d.o.o., KOLEKTOR Ascom d.o.o., KOLEKTOR Micro-Motor d.o.o., BARTEC VARNOST d.o.o., ELPRO Križnič d.o.o., ELVEZ d.o.o., STRIP'S d.o.o., TEM Čatež, d.o.o., Piktronik d.o.o., ELPRO Lepenik d.o.o.

Partnerji, ki vodijo delovni program Projektne pisarne kompetenčnega centra so; TECES, Tehnološki center za električne stroje in Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ter Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za elektronsko in elektroindustrijo (GZS ZEE)

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov v elektroindustriji 4.0. V okviru katerega se bo zviševala usposobljenost na ključnih delovnih mestih v podjetjih, ki zasedajo 5 skladnih panožnih profilov v celotnem življenjskem ciklu izdelka iz panoge. Na ravni izvajanja usposabljanj predvidevamo vključitev vsaj 1.465 zaposlenih. Tem bodo omogočena usposabljanje za pridobivanje novih potrebnih kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.

Vrednost projekta:
Celotna vrednost 539.488,00 €
Javna sredstva: 369.531 €
Lastni delež: 169.957,00 €

Zunanji deležniki in splošna javnost, ki jih zanimajo dodatne informacije, lahko kontaktirajo  Projektno pisarno KOC EEI 4.0 na KOC-elektroindustrija[@]teces.si  

TECES


Naložbo sofinancirata RS iz EU in Evropskega socialnega sklada.
www.eu-skladi.si
Sorodna obvestila
03.07.2018
16.12.2017
07.07.2017
Sorodni dogodki
20.06.2018
 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa