Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Partnerstvo SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo izbrano na razpisu MGRT/SPIRIT

25. januar 2017, Maribor, Slovenija, vir TECES

Po večletni usklajevalni poti, je TECES kot prijavitelj skupaj s partnerstvom 71 partnerjev -  Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo na področju Pametne zgradbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL), prejel pozitiven sklep o izboru  na poziv MGRT in SPIRIT.

Uspešni smo bili na prednostnem področju uporabe S4 »PAMETNE ZGRADBE IN DOM Z LESNO VERIGO«. Kjer se je na podlagi interesa ključnih nosilcev večjih partnerstev na področju gradbeništva, lesa in lesne verige, naprav in pametnih sistemov, upravljanja zgradb in IKT…, vzpostavila uspešna pobuda s poenoteno skupno vizijo.

Detajlneje je domena opisana z naslednjimi fokusnimi področji:
  1. Napredne bivalne enote
  2. Pametno grajeno okolje z inteligentnimi sistemi upravljanja stavb
  3. Pametne naprave in sistemi
  4. Napredni gradbeni materiali in produkti, vključno z lesom in lesnimi kompoziti

SRIP PSIDL zasleduje idejo, da  se spremeni  paradigma samega pristopa k stavbi. Da se namesto posameznih naprav, stavb, sistemov itd. prične razvijati, promovirati in prodajati kakovostno in napredno notranje okolje. Tako, da je možno  prodati posamezne segmente, kot tudi večjo zgodbo, vključenosti teh segmentov (naprav in sistemov, stavb, stavbnih elementov) v celovit izvozni produkt.  V končni fazi se želi razviti „celovito slovensko stavbo z idealnim notranjim okoljem“. Ta izbira implicitno pomeni rabo zdravih materialov, rabo okolju prijaznih tehnologij in materialov, uporabo inteligentnih IKT rešitev in avtomatizacijo stavbe do najvišje možne mere intuitivnega in samodejnega upravljanja stavbe, upoštevaje tudi dejavnike kot so staranje populacije ter hitro spreminjanje tehnologij.

Ključne nosilce (71 partnerjev) predstavljajo dosedanji nosilci in partnerji raznovrstnih pobud, RR in razvojno investicijskih projektov, združenja kot so npr.:
  • nosilci in partnerji iz dosedanjih kompetenčnih centrov KC SURE - TECES, KC TIGR, KC TVP, razvojnih centrov, centrov odličnosti (InnoRenew CoE) in grozdov (Zavod Lesarski grozd)
  • pobudniki iniciativ na odprti poziv SVRK za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri Strategije pametne specializacije (SPS) v maju 2015,
  • nosilci in partnerji odobrenih projektov TIGR4smart z nosilcem TRIMO d.d. in IQ DOM z nosilcem Gorenje d.d. v okviru javnega razpisa za RRI projekte v verigah in mrežah v maju 2016.

Člani SRIP se združujejo in delujejo v aktivnostih SRIP PSIDL  zaradi izboljšanja poslovnih priložnosti, krepitve in prenosa znanja, izkušenj in tehnologij, inovacij, krepitve globalne konkurenčnosti, izboljšanja dodane vrednosti, zaposljivosti in kvalitetnih delovnih mest.

Čestitke vsem,
TECES
------
»Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«   
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)
Sorodna obvestila
03.07.2018
31.07.2017
22.06.2017
19.06.2017
20.04.2017
02.03.2017
02.11.2016
27.08.2016
Sorodni dogodki
02.11.2016
25.08.2016
16.11.2015
 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa