Domov :: Dogodki/Obvestila :: Obvestila :: Obvestilo Natisni

Objavljamo prvo verzijo akcijskega načrta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo

20. april 2017, Maribor, vir vir TECES kot projektna pisarna SRIP PSiDL

TECES je bil v januarju 2017 kot nosilec prijave na javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije Slovenije« izbran za nosilca vzpostavitve SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo (SRIP PSiDL).

Glavnina aktivnosti je bila v zadnjih mesecih tako usmerjena v aktivnosti vzpostavitve SRIP, pridobivanja članov ter pripravo akcijskega načrta za področje Pametnih stavb in doma z lesno verigo. Akcijski načrt predstavlja pregled zmogljivosti in potenciala članov SRIP PSiDL na področju pametnih stavb in doma z lesno verigo, podaja fokusna področja in usmeritve, v katera bodo člani usmerjali svoje investicije v letih 2022 ter kjer ima Slovenija potencial za vstop na globalne trge.

Akcijski načrt hkrati predstavlja podlage, na osnovi katerih bo med drugim prišlo do nadaljnjega osredotočanja fokusnih področij in tesnejšega usklajevanja razvojnih politik z državo.

Delovna skupina in koordinatorji za pripravo akcijskega načrta

V februarja je bila vzpostavljena ožja delovna skupina za pripravo akcijskega načrta (AN), ki je na podlagi osnutka akcijskega načrta, podanega ob prijavi na javni razpis, začela nadaljevati s koordinacijo vsebin. Izbrane krovne koordinatorje za posamezna področja so predstavljali:

  • pametne naprave in sistemi: prof. dr. Andrej KITANOVSKI (UL FS), mag. Boštjan SOVIČ (GORENJE d.d.)
  • upravljanje stavb in podporna orodja: prof. dr. Gorazd ŠTUMBERGER (UM FERI), dr. Tine MARČIČ (TECES)
  • les z lesno verigo: prof. dr. Miha HUMAR (UL BF), Igor MILAVEC (GZS ZLPI)
  • elementi in konstrukcije z naprednimi materiali: dr. Sabina JORDAN (ZAG)
  • krovna integracija vsebin: Friderik KNEZ (ZAG) in TECES.

V marcu in začetku aprila so tako koordinatorji in TECES organizirali več delavnic za predstavnike podjetij in organizacij članov SRIP za pripravo vsebin bodočega akcijskega načrta.

Uspešno oddan akcijski načrt na MGRT

Na podlagi uspešno izvedene koordinacije je TECES 9.4.2017 v imenu SRIP PSiDL na MGRT uspešno oddal prvo verzijo akcijskega načrta za pregled s strani pristojnih ministrstev.

Del akcijskega načrta, ki je namenjen za javno obravnavo je na voljo kot priloga tega obvestila. Kot priloga je pregled članstva do 19.4.2017.

 
        SRIP_PSiDL-Pregled_clanstva_20170419.pdf (336,0 KB)
        SRIP-PSiDL_AKCIJSKI_NAČRT_2017_april_povzetek.pdf (243,0 KB)
        SRIP-PSiDL_AKCIJSKI_NAČRT_v91_FINAL_javno.pdf (3,01 MB)
Sorodna obvestila
31.07.2017
22.06.2017
19.06.2017
02.03.2017
25.01.2017
Sorodni dogodki
11.05.2017
 
© 2001-2015 TECES. Vse pravice pridržane. | Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti | Nivoji dostopa